Fonts i instalacions

L'aigua que l'Ajuntament de Benissa subministra per a l'abastiment d'aigua potable, és en la seua totalitat aigua subterrània. Els pous de subministrament es troben en els termes municipals de Benidoleig, Benigembla i Benissa.

Les principals característiques de cada un d'ells són les següents:

 

 

POU CAMÍ SANET. Partida Pinaret (BENIDOLEIG)

 

 

 

 

En el Ple Extraordinari del dia 29 d'abril de 1964 l'Ajuntament de Benissa acorda adquirir 500 accions d'un total de 3.000, d'un pou ubicat en el terme municipal de Benidoleig (Alacant). Amb posterioritat l'any 2000 i 2001, l'Ajuntament de Benissa va adquirir 255 accions, amb la qual cosa en l'actualitat compta amb 750 accions sobre un total de 3.000.

El pou es troba en la conca del riu Girona. La titularitat del pou és de la SAT NÚM. 3498 POU CAMÍ DE SANET i aquest es troba inscrit en el Catàleg d'Aigües Privades de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer amb el núm. 463/1988 (1988IC1790), amb un volum màxim de 548.000 m3/any de què 160.000 m3/any són amb destí a reg i 388.000 m3/any amb destí a abastiment de la població de Benissa.

Per al trasllat de l'aigua a la població de Benissa, es van realitzar unes complicades gestions davant del Ministeri d'Obres Públiques, que finalment van donar com a resultat, en 1967, a l'aprovació de l'adjudicació de l'obra d'Abastiment d'aigua potable a Benissa, participant el Ministeri, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i els ciutadans de Benissa per mitjà de contribucions especials.

 

Les instal·lacions que l'Ajuntament posseeix per al trasllat de l'aigua des de Benidoleig consisteixen, en una caseta que conté un Centre de Transformació de 630 KVA, dues bombes horitzontals, marca Whortington, amb motor AEG de 200 KW, un quadre de maniobra amb dos arrancadors estàtics i una arqueta de capacitat de 300 m3.

La SAT diposita l'aigua en l'arqueta de 300 m3, adjacent al pou i per mitjà de les bombes instal·lades s'impulsa l'aigua a una arqueta (arqueta dura) situada a 280 m d'altura sobre el nivell de la boca del pou, en la muntanya Siguili. La impulsió té instal·lat un presostat, el qual, de no mantindre la pressió establida, a causa d'una avaria en la mateixa, crea una alarma a través del telecomandament. Des de l'arqueta de Dura per gravetat i per una conducció de 300 mm de fibrociment i un traçat de 14,8 quilòmetres es transvasa l'aigua als dipòsits d'aigua potable de Benissa, situats en el Collao.

La instal·lació compta amb un comptador volumètric que comptabilitza l'aigua d'eixida i un altre que comptabilitza l'aigua d'arribada, en l'entroncament amb la conducció de 500 mm. en el terme municipal de Xaló. Hi ha una estació de telecomandament, la qual regula l'ompliment de l'arqueta adjacent al pou, regula els horaris de funcionament de les bombes i trasllada les alarmes programades al lloc central i als operaris implicats.

La qualitat de l'aigua es controla per mitjà de les anàlisis establides en el protocol i autocontrol i gestió de l'abastiment d'aigua de Benissa, estimat adequat per la Secció de Qualitat Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, i que en el cas de Benissa és una anàlisi completa anual. La qualificació de l'aigua és potable.

 

 

POU SAN ANTONI, partida Garroferals (BENIGEMBLA)

En el Ple del dia 5 de setembre de 1972 l'Ajuntament de Benissa acorda, amb la intermediació de Manolo Torres, adquirir els pous que l'empresa Rei Germans havien perforat a percussió en el terme municipal de Benigembla (Alacant) declarant la contractació per a la seua compra com a cas d'excepció. Un d'aqueixos pous era el pou núm. 3, actualment pou Sant Antoni.

El pou es troba en la conca del riu Xaló-gorgos. La titularitat del pou és de l'Ajuntament de Benissa i amb núm. 2005CP0016 de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, sent l'ús de l'aigua per a abastiment a la població de Benissa.

Per al trasllat de l'aigua a la població de Benissa, en 1976, es va realitzar una conducció de 350 mm de fibrociment, la qual va ser sufragada en la seua totalitat per la població de Benissa per mitjà de contribucions especials. L'any 2008, la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transport, va realitzar l'obra de renovació de canonades de Benigembla a Benissa, juntament amb la de Vall de Laguart a Calp.

Les instal·lacions que l'Ajuntament posseeix per al trasllat de l'aigua des del pou Sant Antoni consisteixen en una caseta que conté un Centre de Transformació de 160 KVA, una bomba submergida marca Pleuger de 150 CV, un quadre de maniobra i un variador de freqüència. Existeix, a més, en el magatzem municipal una bomba de substitució de les mateixes característiques que la instal·lada, marca Aturia.

La motobomba impulsa l'aigua des del pou a una arqueta, a 66 metres sobre el nivell de la boca del pou, on s'ajunten les aigües dels tres pous que posseeix l'Ajuntament de Benissa a Benigembla i des d'allí per gravetat i per una conducció de 500 mm de fosa i un traçat de 14,8 quilòmetres es transvasa l'aigua als dipòsits d'aigua potable de Benissa, situats en el Collao. La impulsió té instal·lat un presostat, el qual, de no mantindre la pressió establida, a causa d'una avaria en la mateixa, crea una alarma a través del telecomandament.

La parcel·la està tancada i la boca del pou està protegida amb una gàbia. La instal·lació té un comptador volumètric que comptabilitza l'aigua d'eixida i un altre general en el Collao que comptabilitza l'aigua d'arribada. Hi ha una estació de telecomandament, la qual regula els horaris de funcionament de les bombes i trasllada les alarmes programades al lloc central i als operaris implicats.

La qualitat de l'aigua es controla per mitjà de les anàlisis establides en el protocol de gestió i autocontrol de l'abastiment d'aigua de Benissa, estimat adequat per la Secció de Qualitat Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge i que en el cas de Benissa és una anàlisi completa anual. La qualificació de l'aigua és potable.

POU MANUEL TORRES, partida Llencas (BENIGEMBLA)

En el Ple del dia 5 de setembre de 1972 l'Ajuntament de Benissa acorda, amb la intermediació de Manolo Torres, adquirir els pous que l'empresa Rei Germans havien perforat a percussió en el terme municipal de Benigembla (Alacant) declarant la contractació per a la seua compra com a cas d'excepció. Un d'aqueixos pous era el pou núm. 1, actualment pou Manuel Torres.

El pou es troba en la conca del riu Xaló-gorgos. La titularitat del pou és de l'Ajuntament de Benissa i amb núm. 2005CP0016 de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, sent l'ús de l'aigua per a abastiment a la població de Benissa.

El pou entra en funcionament l'any 1985, però igual que el pou Sant Antoni, per al trasllat de l'aigua a la població de Benissa, es va aprofitar la conducció de 350 mm de fibrociment, construïda en 1976, la qual va ser sufragada en la seua totalitat per la població de Benissa per mitjà de contribucions especials. L'any 2008, la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transport, va realitzar l'obra de renovació de canonades de Benigembla a Benissa, juntament amb la de Vall de Laguart a Calp.

Les instal·lacions que l'Ajuntament posseeix per al trasllat de l'aigua des del Pou Manuel Torres consisteixen en una caseta que conté un Centre de Transformació de 250 KVA, una bomba submergida marca Pleuger de 230 CV, un quadre de maniobra i un variador de freqüència, té instal·lat un mesurador de nivell d'aigua en continu, a fi de conèixer el nivell en cada moment i protegir el motor bomba en cas de pèrdua de nivell. Existeix, a més, en el magatzem municipal una bomba de substitució de les mateixes característiques que la instal·lada, marca Pleuger.

La motobomba impulsa l'aigua des del pou a una arqueta, a 50 metres sobre el nivell de la boca del pou, on s'ajunten les aigües dels tres pous que posseeix l'Ajuntament de Benissa a Benigembla i des d'allí per gravetat i per una conducció de 500 mm de fosa i un traçat de 14,8 quilòmetres es transvasa l'aigua als depòsits d'aigua potable de Benissa, situats en el Collao. La impulsió té instal·lat un presostato, el qual, de no mantindre la pressió establida, a causa d'una avaria en la mateixa, crea una alarma a través del telecomandament.

La parcel·la està tancada i la boca del pou està protegida amb una gàbia. La instal·lació compta amb un comptador volumètric que comptabilitza l'aigua d'eixida i un altre general en el Collao que comptabilitza l'aigua d'arribada. Hi ha una estació de telecomandament, la qual regula els horaris de funcionament de les bombes i trasllada les alarmes programades al lloc central i als operaris implicats.

La qualitat de l'aigua es controla per mitjà de les anàlisis establides en el protocol de gestió i autocontrol de l'abastiment d'aigua de Benissa, estimat adequat per la Secció de Qualitat Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge i que en el cas de Benissa és una anàlisi completa anual. La qualificació de l'aigua és potable.

La Comissió de govern, en sessió celebrada el dia 27 de juny del 2000, va adoptar l'acord de denominar el pou núm. 1 de Benigembla, com a pou Manuel Torres, en reconeixement a la seua participació decisiva, en l'adquisició dels pous del terme municipal de Benigembla.

POU CORRALET. Partida Corralet (BENIGEMBLA)

En l’any 1986 l'Ajuntament de Benissa acorda, amb la intermediació de M. Torres, adquirir els pous que l'empresa Vegaiberica, S.A. havien perforat a percussió en el terme municipal de Benigembla (Alacant). Els pous es denominaven Benigembla I (actualment pou Boc Esmaig) i Benigembla III (actualment pou Corralet). Els pous es van adquirir sota la modalitat d'accions i l'empresa havia compromès una part d'elles amb l'Ajuntament de Benigembla i la SAT NÚM. 733 de Benigembla.

L'any 1991, després d'intenses negociacions i a fi de facilitar l'explotació dels pous, es dissol el condomini de propietat dels mateixos, assignant-se el pou Boc Esmaig a l'Ajuntament de Benigembla i la SAT NÚM. 733 de Benigembla i el pou Corralet a l'Ajuntament de Benissa. S'acorda establir una clàusula per la qual l'Ajuntament de Benissa subministrara aigua suplementària, com a abastiment d'auxili, en el cas que el pou Boc Esmaig patisca certes incidències

El pou es troba en la conca del riu Xaló-gorgos. La titularitat del pou és de l'Ajuntament de Benissa i amb el núm. 91-CP-0098 de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, sent l'ús de l'aigua per a abastiment a la població de Benissa.

L'any 1996, la Conselleria d'Obres Públiques i Urbanisme, va adjudicar l'obra d'instal·lació del pou Corralet, realitzant-se la instal·lació del pou i la conducció que va unir tal pou a l'arqueta existent on aboquen les aigües els pous Sant Antoni i Manuel Torres, i des d'aquesta per la conducció de 350 mm de fibrociment que es realitza en 1976, la qual va ser sufragada en la seua totalitat per la població de Benissa per mitjà de contribucions especials. L'any 2008, Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, va realitzar l'obra de renovació de canonades de Benigembla a Benissa, juntament amb la de Vall de Laguar a Calp.

Les instal·lacions que l'Ajuntament posseeix per al trasllat de l'aigua des del pou Corralet consisteixen en una caseta que conté un centre de transformació de 400 KVA, una bomba submergida marca Pleuger de 320 CV, i una altra caseta on s'ubica un quadre de maniobra i un variador de freqüència. Té instal·lat un mesurador de nivell d'aigua en continu, a fi de conèixer el nivell en cada moment i protegir la motobomba en cas de pèrdua de nivell. Existeix a més en el magatzem municipal una bomba de substitució de les mateixes característiques que la instal·lada, marca Pleuger.

La motobomba impulsa l'aigua des del pou a una arqueta, a 39 metres sobre el nivell de la boca del pou, on s'ajunten les aigües dels tres pous que posseeix l'Ajuntament de Benissa a Benigembla i des d'allí per gravetat i per una conducció de 500 mm de fosa i un traçat de 14,8 quilòmetres es transvasa l'aigua als depòsits d'aigua potable de Benissa, situats en el Collao. La impulsió té instal·lat un presostat, el qual, de no mantindre la pressió establida, a causa d'una avaria en la mateixa, crea una alarma a través del telecomandament.

La instal·lació té dos comptadors volumètrics que comptabilitzen l'aigua d'eixida i la diferència de possibles subministraments d'aigua en auxili a la població de Benigembla, i un altre general en el Collao, que comptabilitza l'aigua d'arribada. La parcel·la està tancada i la boca del pou protegida amb una arqueta. Hi ha una estació de telecomandament, la qual regula els horaris de funcionament de les bombes i trasllada les alarmes programades al lloc central i als operaris implicats. Compta a més, amb una vàlvula motoritzada, la qual és accionada a través de la programació per telecomandament, servint per al subministrament d'aigua a la població de Benigembla en cas de necessitat.

La qualitat de l'aigua es controla per mitjà de les anàlisis establides en el protocol de gestió i autocontrol de l'abastiment d'aigua de Benissa, estimat adequat per la Secció de Qualitat Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge i que en el cas de Benissa és una anàlisi completa anual. La qualificació de l'aigua és potable.

POU CANOR, partida Canor (BENISSA)

L'any 1984, l'Ajuntament de Benissa sol·licita de l'Institut Geològic Miner d'Espanya (IGME), un estudi a fi de buscar fonts d'alimentació dins del terme municipal. Amb l'ajuda de la Conselleria d'Obres Públiques, es realitzen huit sondatge d'investigació en els punts assenyalats per l'IGME, determinant-se el millor resultat en el denominat pou Canor.

El pou es troba en l'aqüífer de la depressió de Benissa. La titularitat del pou és de l'Ajuntament de Benissa i amb núm. 2005CP0016 de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, sent l'ús de l'aigua per a abastiment a la població de Benissa.

L'any 1986 es realitze l'obra d'instal·lació del pou Canor i la conducció de 300 mm. des d'aquest als dipòsits d'aigua ubicats en el Collao, sent subvencionada l'obra per la Conselleria d'Obres Públiques en un 60%.

Les instal·lacions que l'Ajuntament posseeix per al trasllat de l'aigua des del pou Canor consisteixen en una caseta que conté un Centre de Transformació de 160 KVA, una bomba submergida marca Pleuger de 100 CV, i un quadre de maniobra amb arrancador estàtic, té instal·lat un mesurador de nivell d'aigua en continu, a fi de conèixer el nivell en cada moment i protegir la motobomba en cas de pèrdua de nivell. Existeix, a més, en el magatzem municipal una bomba de substitució de les mateixes característiques que la instal·lada, marca Pleuger.

La motobomba impulsa l'aigua des del pou, directament, per una conducció de 300 mm de fibrociment i un traçat de 4,1 quilòmetres als dipòsits d'aigua potable de Benissa, situats en el Collao.

La parcel·la està tancada i la boca del pou protegida amb una arqueta. La instal·lació té amb un comptador volumètric que comptabilitza l'aigua d'eixida.

 

La qualitat de l'aigua es controla per mitjà de les anàlisis establides en el protocol de gestió i autocontrol de l'abastiment d'aigua de Benissa, estimat adequat per la Secció de Qualitat Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge i que en el cas de Benissa és un anàlisi completa anual. La qualificació de l'aigua és potable.