Economitzadors de l'aigua

ESTALVIANT AIGUA I ENERGIA ...

Llar

 

Tens al teu abast dutxes i terminals d'aixetes que proporcionen notables estalvis d'aigua i energia, i amb més comoditat de què imagines.

Dutxa economitzadora
Proporciona un massatge més confortable que les dutxes tradicionals estalviant fins a un 50% d'aigua i energia. A més, resolen els problemes de calç, emboçaments i falta de pressió.
Interruptor de dutxa

Permet tancar durant l'ensabonada mantenint la temperatura d'ús.

Perlizador giratori
Amb funcions de doll i dutxa, este dispositiu facilita la neteja de la vaixella i verdura en la pica. Estalvia fins a un 40% d'aigua i energia.
Cisterna amb interrupció de descàrrega

Amb descàrrega parcial de 3 litres o total de 6 litres, les noves cisternes estalviadores funcionen eficaçment. Si no desitja canviar l'antiga, pot adaptar-li fàcilment un dispositiu d'interrupció de descàrrega que realitza la mateixa funció.

... AMB MAJOR CONFORT

Electrodomèstics
Ara els electrodomèstics són de consum més reduït i millors prestacions. Si és hora de renovar aposte per una llavadora de 55 litres/llavat o menys,  i una moderna caldera d'aigua calenta amb miniacumulador incorporat.
Comptador individual d'aigua

Instal·le un comptador individual d'aigua: la Llei de la Propietat Horitzontal reconeix el seu dret a pagar el més just. Obtinga merescudes bonificacions per usar l'aigua responsablement.

Saps que està totalment prohibit el reg de jardins i l'ompliment de piscines.

A continuació et donem alguns consells pràctics per a estalviar en el teu sistema alternatiu d'aigua per a jardí i piscina.

JARDINS I PLANTES

Reg automàtic, goteig i multigoteig
Les plantes i el jardí es cuiden millor amb sistemes de control de temps, goteig i multigoteig. Este últim és un sistema de reg subterrani amb tub de cautxú porós que humecta el terrenys de forma constant. L'acció capil·lar del sòl absorbix l'aigua que exsuda el tub. S'evita l'evaporació que ocasionen el sol i l'aire. D'aplicació en agricultura, camps de futbol i de golf, parcs, jardins, etc. ..., el multigoteig aconseguix estalvis d'aigua fins al 90%.

CATALITZADORS D'AIGUA

Reduïxen en més d'un 20% les necessitats de reg augmentant la solubilitat de les sals i millorant la humectació del sòl. Afavorixen el creixement de les plantes eliminant els depòsits minerals que ceguen els porus de les arrels i manteniment net tot el sistema de reg: tubs, goters, aspersors, etc. ...

Piscina
L'ús del clor en les piscines està en desús. Hi ha noves tecnologies que milloren la desinfecció i mantenen durant més temps les condicions d'higiene, amb un gran estalvi d'aigua. La instal·lació d'un cobertor d'hivern que tape la piscina manté l'aigua neta fora de la temporada d'ús.


Electròlisi salina
Utilitza sal en concentració de 5 gr./litre -com la llàgrima humana- per a generar clor en un cicle tancat. S'eviten les irritacions en ulls i pell. L'aigua es manté útil durant més de cinc anys, renovant-se només la pèrdua per evaporació i llavat de filtres.

Rajos ultravioleta (UV)
L'aigua és desinfectada per mitjà d'un sistema de làmpares de radiació UV. Es millora la desinfecció i es manté durant més temps l'aigua en condicions sanitàries.