Anàlisi d'aigua

Estació de desinfecció, per mitjà de clor gas, en els dipòsits del Collao.

Zona de descàrrega de les anàlisis de l'aigua abocada a la xarxa municipal d'aigües de Benissa, realitzats conforme el que disposa el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà.

 Amb data 16 de juny del 2008, per la Secció de Qualitat Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, es va emetre un informe favorable sobre el protocol d'autocontrol i gestió de les zones d'abastiment per mitjà d'exàmens organolèptics, anàlisi de control i complementaris.

 Els exàmens ací exposats han sigut prèviament validats pel Ministeri de Sanitat i Consum a través del programa SINAC-Sistema d'Informació Nacional d'Aigües de Consum.

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (2016-09-16 Red Collao (A. control).pdf)2016-09-16 Red Collao (A. control).pdf
Descarregar aquest arxiu (2016-09-16 Red Benimarco (A. control).pdf)2016-09-16 Red Benimarco (A. control).pdf
Descarregar aquest arxiu (2016-09-16 Depósito Collao (A. control).pdf)2016-09-16 Depósito Collao (A. control).pdf
Descarregar aquest arxiu (2016-09-16 Depósito Bernimarco (A. control).pdf)2016-09-16 Depósito Bernimarco (A. control).pdf
Descarregar aquest arxiu (2016-08-02 Red Collao (A. control).pdf)2016-08-02 Red Collao (A. control).pdf
Descarregar aquest arxiu (2016-08-02 Red Benimarco (A. control).pdf)2016-08-02 Red Benimarco (A. control).pdf
Descarregar aquest arxiu (2016-08-02 Depósito Collao (A. control).pdf)2016-08-02 Depósito Collao (A. control).pdf
Descarregar aquest arxiu (2016-08-02 Depósito Benimarco (A. control).pdf)2016-08-02 Depósito Benimarco (A. control).pdf
Descarregar aquest arxiu (2016-06-17 Pozo San Antonio (A. completo).pdf)2016-06-17 Pozo San Antonio (A. completo).pdf
Descarregar aquest arxiu (2016-06-17 Pozo M. Torres (A. completo).pdf)2016-06-17 Pozo M. Torres (A. completo).pdf
Descarregar aquest arxiu (2016-06-17 Pozo Corralet (A. completo).pdf)2016-06-17 Pozo Corralet (A. completo).pdf
Descarregar aquest arxiu (2016-06-17 Pozo Canor (A. completo).pdf)2016-06-17 Pozo Canor (A. completo).pdf
Descarregar aquest arxiu (2016-06-17 Depósito Collao (A. control).pdf)2016-06-17 Depósito Collao (A. control).pdf
Descarregar aquest arxiu (2016-06-10 Depósito Collao (A. control).pdf)2016-06-10 Depósito Collao (A. control).pdf
Descarregar aquest arxiu (2016-05-27 Red Collao (A. control).pdf)2016-05-27 Red Collao (A. control).pdf
Descarregar aquest arxiu (2016-05-27 Red Benimarco (A. control).pdf)2016-05-27 Red Benimarco (A. control).pdf
Descarregar aquest arxiu (2016-05-27 Depósito Collao (A. control).pdf)2016-05-27 Depósito Collao (A. control).pdf
Descarregar aquest arxiu (2016-05-27 Depósito Benimarco (A. control).pdf)2016-05-27 Depósito Benimarco (A. control).pdf
Descarregar aquest arxiu (2016-04-22 Depóstio Collao (A. control).pdf)2016-04-22 Depóstio Collao (A. control).pdf
Descarregar aquest arxiu (2016-03-11 Red Collao (A. control).pdf)2016-03-11 Red Collao (A. control).pdf
Descarregar aquest arxiu (2016-03-11 Red Benimarco (A. control).pdf)2016-03-11 Red Benimarco (A. control).pdf
Descarregar aquest arxiu (2016-03-11 Depóstio Collao (A. control).pdf)2016-03-11 Depóstio Collao (A. control).pdf
Descarregar aquest arxiu (2016-03-11 Depósito Benimarco (A. control).pdf)2016-03-11 Depósito Benimarco (A. control).pdf
Descarregar aquest arxiu (2016-02-19 Depósito Collao (A. completo).pdf)2016-02-19 Depósito Collao (A. completo).pdf
Descarregar aquest arxiu (2016-02-19 Depósito Collao (A. control).pdf)2016-02-19 Depósito Collao (A. control).pdf
Descarregar aquest arxiu (2015-12-22 Depósito Collao (A. control).pdf)2015-12-22 Depósito Collao (A. control).pdf
Descarregar aquest arxiu (2015-12-22 Depóstio Benimarco (A. completo).pdf)2015-12-22 Depóstio Benimarco (A. completo).pdf
Descarregar aquest arxiu (2015-11-20 Red Benimarco (A. control).pdf)2015-11-20 Red Benimarco (A. control).pdf
Descarregar aquest arxiu (2015-11-20 Depósito Collao (A. control).pdf)2015-11-20 Depósito Collao (A. control).pdf
Descarregar aquest arxiu (2015-11-20 Depósito Benimarco (A. control).pdf)2015-11-20 Depósito Benimarco (A. control).pdf
Descarregar aquest arxiu (2015-10-23 Red Collao (A. control).pdf)2015-10-23 Red Collao (A. control).pdf
Descarregar aquest arxiu (2015-10-23 Depósito Collao (A. control).pdf)2015-10-23 Depósito Collao (A. control).pdf
Descarregar aquest arxiu (2015-09-18 Red Collao (A. control).pdf)2015-09-18 Red Collao (A. control).pdf
Descarregar aquest arxiu (2015-09-18 Red Benimarco (A. control).pdf)2015-09-18 Red Benimarco (A. control).pdf
Descarregar aquest arxiu (2015-09-18 Depósito Collao (A. control).pdf)2015-09-18 Depósito Collao (A. control).pdf
Descarregar aquest arxiu (2015-09-18 Depósito Benimarco (A. control). .pdf)2015-09-18 Depósito Benimarco (A. control). .pdf
Descarregar aquest arxiu (2015-08-14 Red Benimarco (A. completo).pdf)2015-08-14 Red Benimarco (A. completo).pdf
Descarregar aquest arxiu (2015-08-14 Depósito Collao (A. control).pdf)2015-08-14 Depósito Collao (A. control).pdf